Adjudicaciones de concursos en Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Organismo: Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte són els serveis d'implementació del CRM Salesforce a la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 22/02/2021 08/04/2021 80,000.00€
L'objecte del contracte és el servei de manteniment correctiu i preventiu de la criosonda i crioplataforma BRUKER de ressonància magnètica nuclear, d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 04/02/2021 12/02/2021 32,929.00€
L'objecte del contracte és el servei de manteniment pel sistema "LSM880 AIRYSCAN ELYRA PS.1", d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques: Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 30/11/2020 11/12/2020 80,660.80€
L'objecte del contracte és l'adquisició d'una plataforma per l'aïllament i caracterització genòmica de cèl·lula única, per tal per tal de fer estudis per caracteritzar poblacions de cèl·lules o cèl·lules úniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 25/11/2020 109,000.00€
L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i engegada d'un EVOSEP ONE, d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 04/11/2020 78,302.00€
L'objecte del contracte és el subministrament de guants per als laboratoris d'investigació en biomedicina de l'IRB Barcelona, d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 02/10/2020 13,881.00€
L'objecte de l'acord marc és l'homologació de proveïdors per al subministrament d'anticossos per a la investigació que es du a terme als laboratoris de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB BARCELONA), d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 19/01/2021 12/02/2021 90,000.00€
L'objecte del contracte és el subministrament d'un microscopi confocal robotitzat per a caracterització d'alt rendiment i llarga durada mitjançant live imaging, d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 26/10/2020 499,000.00€
L'objecte del contracte és el subministrament, en modalitat de subscripció, de llicències del programari Adobe per Sector Educatiu tipus VIP Select de nivell 3 que permeten crear i modificar documents amb format PDF, editar imatges, vídeos i altres funcionalitats, eines de treball necessàries tant per al personal d'administració com per al personal d'investigació de l'IRB Barcelona, d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 04/12/2020 14/12/2020 24,992.00€
L'objecte de l'acord marc és l'homologació de proveïdors per al subministrament de medis de cultiu, sèrums, suplements i additius per a la investigació que es du a terme als laboratoris de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB BARCELONA), d'acord amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques. Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 20/02/2019 150,737.60€
83 Resultados