Adjudicaciones de concursos en Fundació Centre de Regulació Genòmica

Organismo: Fundació Centre de Regulació Genòmica

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del present contracte es el subministrament i instal·lació d'un nou seqüenciador d'ADN a gran escala pel Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), part del Centre de Regulació Genòmica (CRG), pel subministrament i instal·lació d'un nou seqüenciador d'ADN a gran escala pel Centre de Regulació Genòmica (CRG), i subministrament de consumibles de laboratori específics pels laboratoris del CRG i CNAG-CRG Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 22/10/2021 753,145.50€
Subministrament d'un sistema d'electroforesi capil.lar de camp polsat pel CNAG-CRG Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 21/10/2021 63,960.18€
Subministrament i instal.lació d'una ampliació de la capacitat computacional del clúster de computació científica del CNAG-CRG i de la capacitat de la plataforma GPAP per servir dades i resultats a col.laboradors externs de CNAG-CRG. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 09/09/2021 858,862.30€
Servei de manteniment i renovació de llicències del software de gestió per l'ús del sistema ERP del CRG. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 19/04/2021 21/05/2021 111,026.70€
El contracte té com a finalitat primordial el suport i manteniment tècnic dels equips indicats, amb l'objectiu que es mantinguin en estat òptim i evitar futures reparacions. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 08/03/2021 12/04/2021 374,170.00€
L'objecte del present contracte és el subministrament i instal.lació d'un Sistema Compost per un espectròmetre de masses (quadrupol+trampa iònica orbital+trampa iònica lineal), un sistema cromatogràfic nano-UHPLC i les llicències de programari. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 22/12/2020 29/01/2021 820,000.00€
Provisió de serveis de manteniment d'aplicacions informàtiques, desenvolupaments i administració de bases de dades Oracle i entorn del sistema de Gestió Oracle E-Business Suite del CRG, i manteniment, desenvolupaments i subministrament per la renovació i suport de llicències a l'entorn d'aplicacions Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS). Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 02/12/2020 315,655.47€
Subministrament d'un sistema de cribratge avançat d'alt contingut (High Content Screening) automatitzada i un microscopi confocal de feix únic avançat pel CRG. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 18/12/2020 26/01/2021 799,963.56€
L'objecte del contracte és la provisió de: - Informe d'Auditoria dels Compres Anuals de la Fundació Centre de Regulació Genòmica, amb l'opinió professional sobre els comptes anuals formulats. - Informe de recomanacions rellevants sobre els procediments de control intern administratiu-comptable i de l'àrea dels sistemes informàtics. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 30/09/2020 30,093.20€
Subministrament de dos microscopis confocals de feix únic avançat i un detector d'imatge de temps de vida de fluorescència per actualitzar un sistema de Microscopia Confocal per a la Unitat de Microscopia Avançada del CRG. Fundació Centre De Regulació Genòmica España - Barcelona 03/07/2020 843,347.30€
95 Resultados