Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción o Obras de rehabilitación en Consorci d'Educació de Barcelona

Organismo: Consorci d'Educació de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción Obras de rehabilitación

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Honoraris per la Direcció d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Gestió integral de les següents obres: Escola Les Corts. Obres de Renovació de la cuina i Escola Bosc de Montjuïc. Obres de reforma del pati i de la tanca exterior Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 17/04/2019 24,754.55€
Serveis per a la redacció dels projectes d'obres, direcció facultativa i gestió integral, de les obres de reforma, rehabilitació i millora (RAM), en diverses escoles del Consorci d'Educació de Barcelona, Fase 2 de l'expedient A145 17 229 ¿ Lot 5: -Escola El Turo: Obres de reforç estructural de vestíbul; -Escola Mestre Enric Gibert i Camins: Obres de rehabilitació de Coberta; -Escola Bogatell: Obres d'Instal¿lació d'ascensor; i ¿Escola Provençals: Obres de renovació de lavabos i vestidors Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 12/04/2019 30,990.91€
Serveis per a la redacció dels projectes d'obres, direcció facultativa i gestió integral, de les obres de reforma, rehabilitació i millora (RAM), en diverses escoles del Consorci d'Educació de Barcelona, Fase 2 de l'expedient A145 17 229 ¿ Lot 1: Honoraris per la Direcció d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Gestió integral de les següents obres: Escola Milà i Fontanals: Obres de pintura i renovació dels paviments interiors i condicionaments aules polivalents i Escola Carlit:Obres de Redistribució dels espais de menjador infantil Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 03/04/2019 22,677.36€
Servei per a la direcció facultativa de les obres de remodelació de l'institut-escola Trinitat Nova fase 2 de l'expedient A145 17 011 Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 03/04/2018 75,276.30€
servei de la direcció facultativa i gestió integral de les obres de de reforma interior Escola Ramón i Cajal i millores a l'Institut Bernat Metge Fase 2 de l'expedient A145 17 176 Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 15/03/2018 39,932.37€
Obres de remodelació del nou Institut Escola Trinitat Nova, districte de Nou Barris, Barcelona Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 18/12/2017 4,331,363.00€
LOT 1: Projecte de reforma interior, exterior i rehabilitació de les façanes en un edifici docent a l'Escola Eduard Marquina. LOT 2: Reforma d'espais interiors arranjament patis i nou accés l'Escola Concepció Arenal Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 30/09/2016 586,391.30€
A145 18 355 - Obres de reforma interiors a l'edifci existent (escola Antaviana) Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 11/06/2018 59,774.90€
A145 18 137 - Obres de reforma i ampliació amb una passarel.la exterior de l'escola bressol Tres Tombs Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 16/04/2018 106,964.79€
9 Resultados