Adjudicaciones de concursos en Ajuntament del Pla de Santa Maria

Organismo: Ajuntament del Pla de Santa Maria

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Servei de redacció del projecte executiu i la resta del projecte basic de l'actuació " Rehabilitació de antiga fabrica tèxtil destinada a Residencia de la gent gran " Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 25/11/2020 15/12/2020 107,621.85€
L'ús privatiu d'una finca propietat de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria, amb la finalitat que el concessionari construeixi sobre la mateixa una estació base de telefonia mòbil, així com dels seus elements accessoris Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 23/09/2020 19/10/2020 60,000.00€
manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics del municipi Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 20/09/2019 55,000.00€
El present contracte té per objecte la contractació del servei de manteniment i conservació de la xarxa d'aigua dels edificis i de les instal¿lacions municipals. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 23/07/2020 07/08/2020 25,000.00€
El present contracte té per objecte la contractació del servei d'inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 22/07/2020 05/08/2020 4,800.00€
El present contracte té per objecte la contractació del servei de : ¿El disseny, maquetació i publicació d'anuncis publicitaris en mitjans impresos de les activitats i festes organitzades per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. ¿El disseny, maquetació i impressió de programes de la festa major d'estiu i de la Fira del Vent, organitzades per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. ¿El disseny, maquetació i impressió de tres números anuals del Butlletí Municipal del Pla de Santa Maria. ¿El disseny i maquetació de quatre díptics destinats a la difusió d'activitats organitzades per l'Ajuntamen Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 18/02/2020 04/03/2020 40,000.00€
El present contracte té per objecte la contractació del servei de manteniment dels aiguamolls de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 25/06/2020 09/07/2020 12,396.70€
Explotació de serveis de temporada del bar a les instal.lacions de la piscina municipal Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 29/11/2019 16/12/2019 300.00€
Servei Tecnic de suport, manteniment d'un desfibril·lidor Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 17/07/2019 05/08/2019 840.00€
La finalitat d'aquest servei es apropar l'ajuntament al ciutadà, amb la confecció de la informació necessària i la seva publicació mitjançant les noves tecnologies i les xarxes socials. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 06/08/2019 52,000.00€
20 Resultados