Adjudicaciones de concursos en Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA de Servicios

Ámbito: España - Tarragona Organismo: Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L?objecte del present contracte estarà constituït per la prestació per part de l?entitat adjudicatària dels serveis de consultoria i assessoria externa destinats a oferir el recolzament jurídic, tècnic i administratiu necessari per a la implementació dels projectes finançats amb els Fons Next Generation. Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 11/08/2023 110,000.00€
L'objecte del contracte és el servei de treballs de neteja dels següents edificis, mercadets i fires gestionats per ESPIMSA d'acord amb les especificacions del Plec de Prescripcions tècniques particulars. Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 27/03/2023 870,200.00€
El present contracte contempla els següents servei de caràcter fixe i periòdic: a) Seguretat privada del Mercat Central b) Seguretat privada del mercadet setmanal de la Plaça Corsini. c) Seguretat privada dels mercadets de: - Rambla Nova - Bonavista - Torreforta - Sant Pere i Sant Pau - Sant Salvador - Voltants de la Catedral - Plaça del Forum - Plaça cels Carros - La Mora d) Seguretat privada de les fires organitzades anualment per ESPIMSA: a. Fira de Nadal ( Rambla Nova) b. Fira de l'Oli (Rambla Nova) c. Fira d'Artesania (Rambla Nova) d. Fira DO de Vi (Rambla Nova) Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 27/03/2023 611,660.00€
Servei de treballs auxiliars de cabina, control, reforç i d'altres relacionats amb el control i funcionament dels aparcaments gestionats per ESPIMSA: - Aparcament de la Plaça Corsini - Aparcament mercat de Bonavista. Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 18/01/2023 296,532.00€
L'objecte del contracte és el servei de treballs de neteja dels següents edificis, mercadets i fires gestionats per ESPIMSA d'acord amb les especificacions del Plec de Prescripcions tècniques particulars. Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 16/11/2022 660,841.50€
El servei objecte del contracte es refereix a la contractació del servei de comunicació digital de l'empesa Mercats de Tarragona (ESPIMSA) Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 21/06/2022 15,876.04€
Expert en Dret Penal que donarà suport al Òrgan de Vigilància i Control dependrà jeràrquicament de la Unitat de Control d'Empreses i seguirà les instruccions i directrius marcades pel seu responsable. Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 08/02/2022 11,520.00€
Subministrament d'una plataforma de gestió i tramitació d'expedients electrònics, en cloud privat en mode "aplicació com a servei" ("Software as a Service" o SaaS), així com els serveis de consultoria, migració, implantació, parametrització, desenvolupament, si escau, formació i posada en marxa, i el posterior suport i manteniment, durant la vida del contracte Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 03/02/2022 171,726.50€
Servei de gestió de la comunicació digital de l'empresa, que de forma general inclou la gestió dels perfils digitals corporatius del Mercat Central de Tarragona (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) i el Mercat de Torreforta (Facebook, Instagram, TikTok), així com la optimització i gestió de la presència digital de l'empresa (web, newsletter, Google Business, SEO...). Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 28/12/2021 14,876.04€
Contractació del servei per a la implementació del Pla de Dinamització comercial dels mercats i Fires de Tarragona gestionades per ESPIMSA. Empresa De Serveis I Promocions D'iniciatives Municipals, Sa España - Tarragona 02/12/2021 35,000.00€
10 Resultados