Adjudicaciones de concursos

Ámbito: España - Tarragona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
serveis de docència per a la realització de l'acció de formació de vigilància, seguretat privada i protecció a les persones (SEAD0112) subvencionada pel servei públic d'ocupació de Catalunya (SOC) del programa de formació oberta en àrees prioritàries (FOAP) en convocatòria 2021. Iniciatives De Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, Sa (idetsa) España - Tarragona 30/03/2023 12,230.00€
Contractació de quatre sessions foramtives, de 2,5 hores cadascuna en format presencial, dins el Programa Formatiu Tarragona Economia social i solidària (TESS) Ajuntament De Tarragona España - Tarragona 30/03/2023 991.74€
Direcció d'execució d'arquitecte/a tècnic/a, coordinació de seguretat i salut en procés d'obra i redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres de la Restauració del claustre gòtic del Monestir de Santes Creus, al terme municipal d'Aiguamúrcia Institut Català Del Sòl (incasòl) España - Tarragona 30/03/2023 82,645.62€
Concurs d'idees per a l'adjudicació dels serveis d'arquitectura per la redacció del projecte i direcci¿ode les obres "Rehabilitació sostenibles de les cases del Castell" Ajuntament D'amposta España - Tarragona 30/03/2023 46,429.97€
Subministrament de 6 sistemes de comunicació del pacient destinats a la nova Unitat de Crítics de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (COVID) Servei Català De La Salut (catsalut) España - Tarragona 30/03/2023 60,000.00€
Contracte de subministrament i muntatge de mobiliari i complements informàtics a l'edifici de les antigues oficines de la Duana, en execució d'allò previst al "Projecte bàsic i d'execució de reforma de l'antic edifici d'oficines de la Duana de la Ràpita. Ajuntament De La Ràpita España - Tarragona 30/03/2023 43,500.99€
Contracte per la prestació dels serveis de transport adaptat del centre APASA d'Amposta Ajuntament D'amposta España - Tarragona 30/03/2023 24,640.00€
Servei d'execució del control de plagues del municipi de Caseres, a la xarxa de clavegueram Ajuntament De Caseres España - Tarragona 30/03/2023 3,611.00€
L'objecte del present procediment és la contractació, dels serveis d'assessorament professional i assistència tècnica abans, durant i amb posterioritat a la formalització del contractes d'assegurances. Tanmateix serà objecte d'aquest contracte la posterior assistència al Prenedor, Assegurats i/o Beneficiaris, si s'escau, en la gestió i execució d'aquests contractes, i en particular en cas de sinistre. Per tal que ofereixin el referit assessorament i assistència a la FURV i en el termes que establiran el Plec de Clàusules Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques. Atès que es requereix Fundacio Urv España - Tarragona 30/03/2023 5,000.00€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "millora de l'accessibilitat de l'Ajuntament d'Aldover amb la instal·lació d'un ascensor". La principal necessitat és la manca d'aparell elevador de comunicació vertical, principalment perquè les oficines d'atenció al ciutadà es troben en planta 1ª i les dependències dels serveis socials, força concorregudes, en planta 2ª. Per dotar d'un aparell elevador, cal realitzar un nou accés en planta baixa, independent de l'actual vinculat a la sala de plens, amb parada al vestíbul de planta 1ª i al passadís de plan Ajuntament D'aldover España - Tarragona 30/03/2023 67,261.71€
+5000 Resultados