Adjudicaciones de concursos en Parc del Segre, SA de Suministros

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Ámbito: España - Lleida Organismo: Parc del Segre, SA Tipo Contrato: Suministros

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Subministrament de material per a la millora de l'enllumenat del Palau d'Esports. El contracte no inclou la instal·lació dels elements, que assumirà Parc del Segre SA. El contingut detallat és el que consta als plecs de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 28/03/2023 27,000.00€
L'objecte del contracte és doble: a.El subministrament de 16 àleps per a les quatre turbo-bombes (quatre àleps per màquina) al Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. b.Substitució dels àleps actuals pels subministrats als quatre grups turbo-bombes, segons condicions i planificació establerts en aquest plec. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 30/09/2022 63,300.00€
L'objecte d'aquesta licitació és el lloguer en règim de renting d'un vehicle furgoneta de 9 places pel Centre de Tecnificació del Parc del Segre.Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/07/2022 750.00€
L'objecte del concurs és la Millora de l'enllumenat del Palau d'Esports¡ segons resulta del splecs dec ondicions tècnieus i altres documents tècnics. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/07/2022 37,100.00€
L'objecte d'aquesta licitació és el lloguer en règim de renting d'un vehicle furgoneta de 9 places pel Centre de Tecnificació del Parc del Segre. Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/06/2022 750.00€
L'objecte d'aquesta licitació és el lloguer en règim de renting d'un vehicle furgoneta de 9 places pel Centre de Tecnificació del Parc del Segre. Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 17/12/2021 600.00€
És objecte de la licitació el Rènting d'un robot per a netejar el fons de la Piscina Municipal. La descripció detallada està en el plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 03/12/2021 2,580.00€
Subministrament i instal¿lació de parets i elements d'escalada per al Polisportiu Municipal amb el contingut indicat al plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 28/05/2019 48,000.00€
L'objecte del contracte és Subministrament i manteniment d'una pantalla/marcador per al Palau d'Esports amb el contingut indicat al plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 07/11/2018 44,000.00€
9 Resultados