Adjudicaciones de concursos en Parc del Segre, SA

Ámbito: España - Lleida Organismo: Parc del Segre, SA

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Subministrament de material per a la millora de l'enllumenat del Palau d'Esports. El contracte no inclou la instal·lació dels elements, que assumirà Parc del Segre SA. El contingut detallat és el que consta als plecs de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 28/03/2023 27,000.00€
L'objecte del contracte és doble: a.El subministrament de 16 àleps per a les quatre turbo-bombes (quatre àleps per màquina) al Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. b.Substitució dels àleps actuals pels subministrats als quatre grups turbo-bombes, segons condicions i planificació establerts en aquest plec. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 30/09/2022 63,300.00€
l'objecte d'aquest concurs es l'Explotació del bar restaurant del Parc Olímpic del Segre. La descripció detallada és la que consta al plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/07/2022 8,000.00€
L'objecte d'aquesta licitació és el lloguer en règim de renting d'un vehicle furgoneta de 9 places pel Centre de Tecnificació del Parc del Segre.Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/07/2022 750.00€
L'objecte del concurs és la Millora de l'enllumenat del Palau d'Esports¡ segons resulta del splecs dec ondicions tècnieus i altres documents tècnics. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/07/2022 37,100.00€
L'objecte d'aquesta licitació és el lloguer en règim de renting d'un vehicle furgoneta de 9 places pel Centre de Tecnificació del Parc del Segre. Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 21/06/2022 750.00€
L'objecte d'aquest concurs es l'Explotació del bar restaurant del Parc Olímpic del Segre.La descripció detallada és la que consta al plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 02/06/2022 8,000.00€
L'objecte d'aquest concurs es l'Explotació del bar restaurant del Parc Olímpic del Segre. La descripció detallada és la que consta al plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 25/04/2022 12,000.00€
L'objecte d'aquesta licitació és el lloguer en règim de renting d'un vehicle furgoneta de 9 places pel Centre de Tecnificació del Parc del Segre. Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 17/12/2021 600.00€
És objecte de la licitació el Rènting d'un robot per a netejar el fons de la Piscina Municipal. La descripció detallada està en el plec de condicions tècniques. Parc Del Segre, Sa España - Lleida 03/12/2021 2,580.00€
19 Resultados