Adjudicaciones de concursos en Ajuntament d'Alcarràs de Obras

Ámbito: España - Lleida Organismo: Ajuntament d'Alcarràs Tipo Contrato: Obras

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Memòria de regeneració en calent del camí de l'Horta vella, de data de gener de 2023, emesa per part de Oscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 28/09/2023 112,105.99€
Projecte constructiu d'interconnexió de la xarxa de distribució del nucli d'Alcarràs i xarxa els masos, de data de març 2023, emès per part d?Albert Herrero Casas i Javier Pareja Bernal Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 30/06/2023 168,595.05€
Obra descrita en la Memòria de conservació, manteniment i reparacions menors de camins de titularitat municipal 2023. Memòria tècnica valorada d'actuacions de soteig, de data de febrer de 2023, emesa per part de Oscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira. Atès que any rere any, degut a l?ús que es fa propi d?un terme d?explotacions agropecuàries, la xarxa de camins municipals requereix d?uns treballs de manteniment en el seu ferm, havent de frenar la degradació d?aquests, tot restaurant i reposant la base malmesa, i executant les obres necessàries per desperfectes sobrevinguts. Aquesta memòria té Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 18/05/2023 122,420.01€
Descrita en la memòria i demés documentació tècnica. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 17/01/2023 156,918.42€
Obra de regeneració en calent del Camí de Monral Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 18/11/2022 156,918.42€
Objecte descrit en la Memòria de regeneració en calent del CAMÍ DE MONRAL, de data d'octubre de 2022, emesa per part de Oscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 17/11/2022 156,918.42€
Projecte bàsic i execució de reforma de les Escoles de baix habilitació ESPAI MUNICIPAL PER ALLOTJAR L'ESPAI FÍSIC BIO-HUBLAB, aprovat definitivament en data de 21/07/2022, emès per part d' Oscar Masot Mata i altres persones tècniques. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 21/09/2022 236,678.30€
Operació de soteig o reparceig de determinats trams de camins municipals i els serveis inherents. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 04/05/2022 122,569.20€
Obra descrita en la Memòria valorada per a l'equipament de les instal·lacions de climatització i ventilació de l'edifici "Lo Casino" d'Alcarràs, emesa per E3GEnginyeria i Energia, aprovada definitivament en data 05/10/2021 Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 24/01/2022 153,902.44€
Obres descrites en: Projecte d'Ampliació i millora del camí de les Coves, es troba aprovat definitivament per Resolució de la Junta de Govern del dia 08/04/2021, publicat definitivament al BOP del 07/06/2021. Projecte Substitució de la canonada de reg i millora dels accessos al nou cementiri i al polígon del Tossalet Roig, es troba aprovat inicialment per Resolució de la Junta de Govern del dia 03/206/2021. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 07/09/2021 195,510.95€
15 Resultados