Adjudicaciones de concursos en Ajuntament d'Alcarràs

Ámbito: España - Lleida Organismo: Ajuntament d'Alcarràs

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Memòria de regeneració en calent del camí de l'Horta vella, de data de gener de 2023, emesa per part de Oscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 28/09/2023 112,105.99€
Projecte constructiu d'interconnexió de la xarxa de distribució del nucli d'Alcarràs i xarxa els masos, de data de març 2023, emès per part d?Albert Herrero Casas i Javier Pareja Bernal Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 30/06/2023 168,595.05€
Servei d?estada de robòtica i escacs (Lot 1), i una estada de taller de música (Lot 2) per a aquest estiu Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 20/06/2023 17,283.47€
Prestació del servei de salvament i socorrisme per a la temporada de piscines municipals 2023. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 26/05/2023 25,515.00€
Obra descrita en la Memòria de conservació, manteniment i reparacions menors de camins de titularitat municipal 2023. Memòria tècnica valorada d'actuacions de soteig, de data de febrer de 2023, emesa per part de Oscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira. Atès que any rere any, degut a l?ús que es fa propi d?un terme d?explotacions agropecuàries, la xarxa de camins municipals requereix d?uns treballs de manteniment en el seu ferm, havent de frenar la degradació d?aquests, tot restaurant i reposant la base malmesa, i executant les obres necessàries per desperfectes sobrevinguts. Aquesta memòria té Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 18/05/2023 122,420.01€
Descrita en la memòria i demés documentació tècnica. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 17/01/2023 156,918.42€
Obra de regeneració en calent del Camí de Monral Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 18/11/2022 156,918.42€
Objecte descrit en la Memòria de regeneració en calent del CAMÍ DE MONRAL, de data d'octubre de 2022, emesa per part de Oscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 17/11/2022 156,918.42€
Contractació del servei de monitors d'activitats esportives dirigides promogudes pel Patronat Municipal d'Esports. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 07/11/2022 29,784.00€
Projecte bàsic i execució de reforma de les Escoles de baix habilitació ESPAI MUNICIPAL PER ALLOTJAR L'ESPAI FÍSIC BIO-HUBLAB, aprovat definitivament en data de 21/07/2022, emès per part d' Oscar Masot Mata i altres persones tècniques. Ajuntament D'alcarràs España - Lleida 21/09/2022 236,678.30€
27 Resultados