Adjudicaciones de concursos

Ámbito: España - Lleida

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és la gestió, mitjançant contracte de serveis dels "Tallers per al promoció d'oportunitats educatives més enllà de l'escola", inclosos en el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE-PROA+) del Pla Educatiu d'Entorn del curs 22-23. El programa general dels tallers han de contemplar l'organització i la realització d'activitats diversificades de lleure educatiu, en l'àmbit extraescolar durant el curs escolar i de vacances, per alumnat d'educació infantil, primària i ESO i vinculades al currículum escolar, en el marc de la metodologia STEAM i les arts escèniques. TRAM Ajuntament De Lleida España - Lleida 30/03/2023 100,693.70€
Servei de gestoria, assessorament laboral, assessorament jurídic laboral de l'ajuntament de la Pobla de Segur i de l'organisme autònom FPMNSR Ajuntament De La Pobla De Segur España - Lleida 30/03/2023 77,568.00€
L'objecte del present contracte és la contractació d'un servei d'auditoria externa per portar a terme l'auditoria de les memòries econòmiques justificatives anuals i final del projecte "A natural open museum in the Pyrenees: virtual reallity experience for dissemination and conservation of the geological and cultural heritage (VIGEOCULT)", així com la verificació del compliment d'altres condicions requerides per la normativa aplicada a la concessió de la subvenció de referència. Associació Geoparc Conca De Tremp - Montsec España - Lleida 30/03/2023 3,600.00€
Servicio de Asistencia Sanitaria en régimen hospitalario a la población protegida de umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 y a los trabajadores autónomos adheridos en la localidad de Lleida (Lleida) Gerencia Umivale Activa, Mutua Colaboradora Con La Seguridad Social Número 3 España - Lleida 30/03/2023 528,044.80€
L'objecte del contracte és la prestació del servei de redacció del POUM de Bellvís, segona fase. Aquesta fase incorpora com a objecte: la resolució de les al·legacions i dels informes sectorials obtinguts, l'actualització de la nomenclatura jurídica emprada en la determinació de les zones, la elaboració de la documentació tècnica, gràfica i altra que conformi el POUM per a la seva aprovació provisional, la resolució de discrepàncies amb els organismes i administracions publiques prèviament a la seva aprovació definitiva, així com l'auxili i assessorament tècnic durant tota la tramitació de l'e Ajuntament De Bellvís España - Lleida 30/03/2023 28,925.62€
Edició, producció i distribució de la carpeta de matrícula de la Universitat de Lleida pel curs acadèmic 2023-24 Universitat De Lleida España - Lleida 30/03/2023 5,000.00€
Saneamiento Edif. 413 y caseta de grupo electrógeno en la AGBS. Jefatura De Intendencia De Asuntos Económicos Este España - Lleida 30/03/2023 52,629.63€
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Via verda paral·lela a la C-13. Camarasa - Congost de Mu. Camarasa - la Platgeta" i del projecte constructiu "Via verda paral·lela a la C-13. Camarasa - Congost de Mu. La Platgeta - Congost de Mu". Claus: PC-BNL-21090.1 i PC-BNL-21090.2 Infraestructures De La Generalitat De Catalunya, Sau España - Lleida 29/03/2023 68,310.00€
L'objecte de la licitació és l'adjudicació de les llicències de venda ambulant dels mercats marxants del Camp d'Esports i Barris Nord de Lleida. Es garanteixen en el procediment d'atorgament els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, d'acord amb les modificacions del Decret legislatiu 1/1993, sobre comerç interior, que ha introduït el Decret legislatiu 3/2010, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la DSMI. Ajuntament De Lleida España - Lleida 29/03/2023 0.0€
1. Obra Civil: Adequació del paviment existent amb un acabat de paviment asfàltic, més adient a les necessitats de les fires, executant prèviament les previsions soterrades per les futures instal·lacions elèctriques d'alimentació dels expositors. 2. Enllumenat: Millora de la il·luminació existent a l'esplanada. 3. P.P. Seguretat i salut: part proporcional de la partida que cobreix les despeses en seguretat i salut necessàries per el desenvolupament de les obres que es duguin a terme Ajuntament De Mollerussa España - Lleida 29/03/2023 191,780.22€
+5000 Resultados