Adjudicaciones de concursos en Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de Servicios

Ámbito: España - Illes Balears Organismo: Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
servicio de limpieza de las dependencias, edificios e instalaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de su sector público instrumental y otros organismos públicos adheridos, así como otros servicios complementarios Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears - Palma 31/05/2022
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Hospital son Llàtzer Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 28/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 28/12/2021
Contracte centralitzat basat en el Acord Marc CC 4/2018 AM, per a la contractació del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus Organismes Autònoms Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 28/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Institut Balear de l'Energia Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 28/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Gerència d'Atenció Primària de Mallorca Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 27/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Serveis de Millora Agrària i Pesquera Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 27/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 27/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Hospital de Manacor Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 27/12/2021
Contracte basat en l?acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (CC 4/2018 AM) destinat a l?entitat Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) Central De Contratación De La Administración De La Comunidad Autónoma De Las Illes Balears España - Illes Balears 23/12/2021
227 Resultados