Adjudicaciones de concursos

Ámbito: España - Girona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres per portar a terme la implantació del Centre Ocupacional Tramuntana, a l'avinguda Europa, així com l'adequació dels espais exteriors, d'acord amb el descrit en el projecte executiu aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local, en la seva sessió del dia 4 de gener de 2022 i modificat per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2022. El contracte consta de dos lots: Lot 1: Urbanització i Lot 2: Edificació. Ajuntament De Sant Feliu De Guíxols España - Girona 26/09/2022 695,218.70€
Subministrament en règim de lloguer, de grups electrògens i dels quadres de distribució, en règim de lloguer, en l'espai d'aparcament d'autocaravanes i vehicles habitatge dels firaires a La Copa per les Fires 2022 Ajuntament De Girona España - Girona 23/09/2022 23,080.91€
Subministrament, en règim de lloguer, de tanques provisionals d'obra per abalisar els espais de La Copa, Parc del Migdia, i el campament dels Firaires ubicat a l'aparcament de La Copa 2 amb motiu de les Fires de Sant Narcís del 2022 Ajuntament De Girona España - Girona 23/09/2022 2,740.33€
L'objecte del contracte es correspon a l'execució de les obres del projecte arquitectònic del sector d'equipaments de la Font de Baix. Ajuntament De Begur España - Girona 23/09/2022 5,632,051.00€
L'objecte del contracte consisteix en la direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat del projecte de construcció d'un nou edifici d'equipaments municipals al sector de La Font de Baix. Ajuntament De Begur España - Girona 23/09/2022 79,421.14€
Redacció del Projecte bàsic i executiu de finalització de la urbanització del Polígon P-23 "Mas Prats 2" Ajuntament De Begur España - Girona 23/09/2022 40,000.00€
L'objecte del present contracte és la prestació dels serveis de suport tècnic a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Begur, en les matèries que s'indiquen a continuació: exposicions, cinema casino (espais i programació estable), premis i concursos, esdeveniments culturals, biblioteca, restauració del patrimoni històric i cultural, relació amb la ciutadania i els usuaris, comunicació cultural, subvencions culturals, gestió i conservació dels equipaments culturals, ràdio Begur (relació i programació cultural), coordinació interna dels espais culturals, pel seu funcionament ordinari i extraordin Ajuntament De Begur España - Girona 23/09/2022 67,737.60€
Compra d'un local a Roses. Ajuntament De Roses España - Girona 23/09/2022 187,851.00€
Execució de les obres per la substitució de la bomba de calor 2 per una de nova, definit al projecte tècnic de millora de la instal·lació de climatització del Museu del Suro de Palafrugell Ajuntament De Palafrugell España - Girona 23/09/2022 65,983.58€
Constitueix l'objecte del contracte la prestació del servei de manteniment i actualització de la senyalització viària mitjançant el pintat i repintat d'alguns elements de la senyalització de codi horitzontal de la vila de Roses. Serveis Municipals De Roses, Sa España - Girona 23/09/2022 40,000.00€
+5000 Resultados