Adjudicaciones de concursos

Ámbito: España - Girona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Prestació del servei d'edició i personalització dels títols universitaris oficials, suplements europeus al títol, títols propis i altres títols i les seves còpies digitals autèntiques a expedir per la Universitat de Girona Universitat De Girona España - Girona 19/12/2023 102,623.30€
El objeto de este contrato es establecer las bases y condiciones técnicas para la contratación del servivcio / suministro de nitrógeno líquido, gases técnicos y mezclas y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de gases para el correcto funcionamiento de los laboratorios de investigación del Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)? mediante procedimiento abierto simplificado, según las especificaciones que se recogen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Institut Català De Recerca De L'aigua, Fundació Privada (icra) España - Girona 19/12/2023 37,944.25€
Servei de neteja mitjançant procediment obert simplificat per a l'Institut de Vilafant Departament D'educació España - Girona 19/12/2023 34,894.77€
Subministrament de 50 punts d?accés per a l?actualització de la xarxa sense fils de la Universitat de Girona Universitat De Girona España - Girona 19/12/2023 37,190.08€
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de restauració de 166 unitats documentals en suport pergamí dels fons de l?Arxiu Comarcal del Pla de l?Estany. La descripció detallada de les accions a realitzar i la metodologia de treball es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques Consell Comarcal Del Pla De L'estany España - Girona 19/12/2023 10,743.80€
La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. La neteja de l'Institut Carles Rahola i Llorens ha de constitir a treure la brutícia i netejar l'edifici escolar, les instal.lacions i els equipaments Departament D'educació España - Girona 19/12/2023 44,451.95€
La contractació té per objecte el servei de bar-cantina de l'Institut Santa Eugènia, per tal que l'alumnat, el professorat i PAS puguin adquirir productes de menjar i beure Departament D'educació España - Girona 19/12/2023 27,918.00€
Renovació de les llicències de la suite Atlassian de la Universitat de Girona, contracte basat de l'acord marc del lot 2: Subministrament i actualització de llicències de productes de la suite Atlassian, adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC 21/31) Universitat De Girona España - Girona 19/12/2023 20,661.16€
Servei de bar-cantina del centre Institut Narcís Xifra i Masmitjà, per tal que l'alumnat, el professorat i PAS puguin adquirir productes de menjar i beure Departament D'educació España - Girona 19/12/2023 38,000.00€
L?objecte del present contracte són els serveis de producció de peces audiovisuals i fotografies per als esdeveniments, campanyes i accions de comunicació i promoció del projecte ?La Garrotxa soft and smart County?. Consell Comarcal De La Garrotxa España - Girona 19/12/2023 87,298.20€
+5000 Resultados