Adjudicaciones de concursos en Barcelona de Serveis Municipals SA de Servicios

Ámbito: España - Barcelona Organismo: Barcelona de Serveis Municipals SA Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte relatiu als serveis de consultoria de RRHH (elaboració de DLT?s i revisió del model competencial) a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 28/09/2023 30,000.00€
Serveis d?assistència en la contractació de personal mitjançant la llicència de l'eina de selecció Recruiter de Linkedin Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 28/09/2023 16,180.00€
Servei d?estudi geotècnic per al projecte executiu de l?adequació de l?Estació del Nord a Barcelona Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 27/09/2023 13,486.51€
Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de la premsa escrita i online generalista per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d?Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barceloa, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 22/09/2023 1,240,000.00€
Serveis d'auditories dels projectes executius corresponents als projectes executius de les adequacions necessàries per instal·lar i legalitzar els lockers de 12 aparcaments Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 22/09/2023 21,600.00€
Serveis d?implantació, manteniment i llicenciament d?un sistema de recruiting basat en SAP SuccessFactors per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 19/09/2023 102,505.87€
Serveis de redacció del Projecte, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut del Projecte Executiu de transformació showroom de la nova mobilitat i adequació al nou model del aparcament de Plaça Navas i l?Auditoria corresponent al Projecte Executiu Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 18/09/2023 0.0€
Acord Marc per a l?homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis d?estudis de mercat per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d?Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 15/09/2023 270,000.00€
L?objecte del contracte consisteix en la prestació dels serveis de muntatge, transport (intern i externs), condicionament i desmuntatge d?espais per a les instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d?Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 15/09/2023 0.0€
Contracte derivat relatiu als serveis d?impressió de productes gràfics per a la Direcció Corporativa de Comunicació i Màrqueting de BSM ? Procediment basat en l?Acord Marc per l?homologació de proveïdors pels serveis de producció gràfica i de copisteria per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d?Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 15/09/2023 35,000.00€
556 Resultados