Adjudicaciones de concursos en Ajuntament de Terrassa

Ámbito: España - Barcelona Organismo: Ajuntament de Terrassa

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
ECAO 12181/2023 - Obres descrites en la Memòria tècnica valorada per l'arranjament del tram nord per a vianants del camí dels plans de Can Bonvilar, amb criteris de contractació pública ecològica. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 15/12/2023 31,292.71€
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 4a del LCSP, la participació en el procediment d'adjudicació del contracte es va reservar en la seva totalitat a Centres Especials de Treball (CET), quan almenys el 70 per 100 de la plantilla afectada siguin persones amb discapacitat amb especials dificultats: persones amb un grau de discapacitat superior al 65 % i aquelles amb discapacitat intel·lectual, mental o paràlisis cerebral amb un reconeixement de grau igual o superior al 33 %. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 13/12/2023 120,442.00€
Servei de manteniment d'una plataforma d'informació i consulta especialitzada sobre informació de gestió d'expedients del servei de suport a comunitats veïnals Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 05/12/2023 17,095.66€
Subministrament, mitjançant rènting de 48 mesos sense opció de compra, i instal·lació, de 7 cinemòmetres per ones efecte Doppler Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 04/12/2023 676,000.00€
Servei de control d'accessos a esdeveniments que es celebrin a la via pública i a la zona d'oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa i el servei de vigilància privada a la zona d'oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 01/12/2023 56,200.00€
Servei d?allotjament web del sistema de gestió de manteniment GMAO Rosmiman Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 01/12/2023 16,499.88€
Servei de manteniment del programari de gestió de cues i cita prèvia de l?Atenció Ciutadana Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 01/12/2023 17,735.20€
Servei d?impressió de 100.000 butlletins de ?Nadal 2023? que impulsa l?Ajuntament de Terrassa El contracte també inclou el lliurament dels butlletins impresos que serà en un termini màxim d?una setmana a partir de l?entrega d?originals. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 30/11/2023 11,616.00€
Dret d'ús i servei de manteniment tècnic del programari que s?utilitza pel control horari Visualtime i dels rellotges associats del mateix fabricant, en modalitat SaaS Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 30/11/2023 45,090.92€
El lloguer d?un trenet de Nadal, i el servei de gestió de l?activitat, per recórrer diferents barris i el centre de la ciutat com activitat emmarcada dins de la Campanya de Nadal. L'objecte del contracte també comporta l?organització i gestió integral de l?activitat, així com el material necessari per al seu desenvolupament. El contracte inclou: - Lloguer i manteniment del trenet, amb el vehicle i vagons homologats I legalitzats. - Conductor amb carnet D. - Personal per a la gestió del servei, control d'accés i sortida del trenet, control de cues, neteja i desinfecció. - Combustible. - Assegur Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 28/11/2023 40,850.00€
729 Resultados