Adjudicaciones de concursos en Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Ámbito: España - Barcelona Organismo: Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El present contracte té per objecte la contractació promoguda per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar del contracte d'obres per l'adequació dels terrenys per la instal·lació del mercat setmanal, en el pàrquing conegut com les Galeries al barri del Borràs, tal com indica el projecte redactat a tal efecte. Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 23/09/2022 63,123.97€
El present contracte té per objecte la contractació promoguda per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar del contracte d'obres consistent en la rehabilitació de l'Església de la Sagrada Família de la Bauma Fase II després d'haver realitzat ja una fase del projecte de rehabilitació integral de l'edifici, que inclou actuacions relatives a obres de rehabilitació de la rosassa, de la torrassa, actuacions a la coberta, i façanes, així com la rehabilitació dels vitralls de la rosassa i del presbiteri, i poder dotar a l'edifici de capacitat funcional i usos descrits en el conveni signat en el seu di Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 01/08/2022 225,037.90€
Concessió de servei de bar de la piscina municipal de Castellbell i el Vilar. Temporades 2022-2024 Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 01/08/2022 0.0€
El present contracte té per objecte la contractació promoguda per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar del contracte d'obres de la renovació del paviments dels vials descrits corresponents a carrer Paris, Passatge de les Flors, Carrer Sant Jaume i Carrer Onze de Setembre, en els trams que descriu el Pla de renovació de paviments municipals de Castellbell i el Vilar i les seves fitxes. Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 01/08/2022 59,840.94€
El present contracte té per objecte la contractació promoguda per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar del contracte d'obres per la realització del manteniment de la llera del riu al seu pas per la Bauma al terme municipal de Castellbell i el Vilar. Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 01/08/2022 86,577.94€
L'objecte del contracte és la realització del Servei de de subministrament de menús del servei de menjador escolar Escola Bressol municipal en modalitat de càtering i transport. Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 30/05/2022 5,502.20€
El present contracte té per objecte la contractació promoguda per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar del contracte d'obres consistent en el tancament de la pista poliesportiva municipal de Castellbell i el Vilar després de l'avantprojecte que va fer Diputació de Barcelona l'any 2016, per tal de poder millorar la funcionalitat de la pista esportiva i de l'equipament de serveis. Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 30/05/2022 202,849.22€
L'objecte del present contracte consisteix en la prestació dels següents serveis que es desenvolupen en el Plec de condicions tècniques: Servei d'Atenció Domiciliària ( SAD) és una prestació municipal que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis, que poden ser prestats de forma conjunta o separades, segons les necessitats de les persones ateses, i que son realitzats principalment en el domicili de la persona, orientant-se a tenir cura de la persona atesa i de la seva llar. El servei inclou el servei d'ajuda a domicili i de la seva llar, d'acord al Plec de prescri Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 30/05/2022 77,540.08€
L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques és descriure els treballs a desenvolupar com a Direcció d'Obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA PETITA DEL CASINO BORRAS- FASE 2 CASINO BORRÀS. Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 24/05/2022 13,045.86€
L'objecte del contracte és la realització del Servei de monitoratge acompanyant els infants participants al programa de Camins Escolars. És objecte del present Plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar de la prestació dels serveis monitoratge acompanyant dels alumnes de primària de l'escola Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar, participants al programa de transport escolar col¿lectiu Camins Escolars i la seva coordinació pels cursos 2021-2022 (amb inici de prestació l'1 de gener de 2022, o a partir de la data de formalització del contracte), 2022-2023, 2023- Ajuntament De Castellbell I El Vilar España - Barcelona 24/05/2022 12,343.00€
24 Resultados