Adjudicaciones de concursos

Ámbito: España - Barcelona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contractactació dels serveis relatius a un estudi sobre la vila de Malgrat de Mar per dissenyar la creació de la Vila del Llibre de Malgrat de Mar segona fase Ajuntament De Malgrat De Mar España - Barcelona 12/08/2022 31,500.00€
Servei de senyalització horitzontal per dos anualitats mitjançant procediment obert simplificat, un únic criteri de valoració i reserva de participació. Ajuntament De Malgrat De Mar España - Barcelona 12/08/2022 42,000.00€
Impermeabilización Del Depósito De Agua No Potable Danpe Aena. Dirección Del Aeropuerto De Josep Tarradellas Barcelona-el Prat España - Barcelona - Barcelona 12/08/2022 70,094.40€
Adquisición de un almacenamiento con una capacidad neta de 5 PB basado en discos duros que permita su integración con el sistema de almacenamiento en capas llamado Agora. Dirección De Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional De Supercomputación (bsc-cns) España - Barcelona 12/08/2022 1,249,000.00€
Subministrament d'un autoclau per al Servei d'Esterilització de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català De La Salut (ics) España - Barcelona 12/08/2022 28,000.00€
Obres relatives als projectes dels Nous Eixos Verds: UP1 Eix Consell de Cent, UP2 Eix Girona, UP3 Eix Rocafort, UP4 Eix Borrell i les Places Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Plaça Girona, al districte de L'Eixample distribuits en 10 lots per a l'execució de les obres. Barcelona D'infraestructures Municipals Sa España - Barcelona 11/08/2022 42,065,452.00€
Subministrament, la instal·lació i connexió, cablejat i canalització, integració i posada en marxa dels següents materials i equipaments audiovisuals per a les aules de docència de graus i màsters universitaris de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la seva integració amb els elements que ja existeixen en aquests espais, amb la finalitat de millorar la qualitat de l'àudio i de la visió de les projeccions, així com facilitar l'ús dels elements tecnològics de les aules Universitat De Barcelona España - Barcelona 11/08/2022 137,550.00€
Concreción de contrato Servicio de asistencia técnica y asesoramiento en coordinación de seguridad y salud de la actuación "Protección de la estructura y otras medidas para la prolongación de la vida útil del Puerto de Barcelona Presidencia Del Consejo De Administración De La Autoridad Portuaria De Barcelona (port De Barcelona) España - Barcelona 11/08/2022
Servicio de Asistencia técnica Dirección de Obra y Control de Calidad de la obra "Protección de la estructura y otras medidas para la prolongación de la vida útil de la Torre de control del Puerto de Barcelona Presidencia Del Consejo De Administración De La Autoridad Portuaria De Barcelona (port De Barcelona) España - Barcelona 11/08/2022
Contracte derivat per l'assessorament, la direcció lletrada i la contestació de la demanda de judici monitori que es tramita en el Jutjat de Primera Instància de Barcelona Parc D'atraccions Del Tibidabo Sa España - Barcelona 11/08/2022 540.00€
+5000 Resultados