Adjudicaciones de concursos en Alcaldía del Ayuntamiento de Albaida de Servicios

Ámbito: España - Valencia/València Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Albaida Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obertura i tancament de l'espai jove Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 14/01/2020 6,912.00€
Redacció projecte bàsic i d'execució i estudi bàsic de seguretat i salut: estructura campanar didàctic MITMAC. Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 14/01/2020 1,075.62€
Manteniment del cementiri municipal d'Albaida Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 16/12/2019 39,669.44€
Prevenció de riscos laborals: Especialitats tècniques i vigilància de la salut Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 17/12/2019 02/01/2020 18,700.00€
Actualització projecte bàsic i d'execució CEIP Elias Tormo, direcció facultativa, direcció de l'execució, coordinació de seguretat i salut, i assistència tècnica per a les instal·lacions (Pla Edificant) Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 06/05/2019 142,369.67€
Redacción Plan Parcial de modificación del Plan General de Ordenación Urbana Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 08/04/2019 14,800.00€
Redacción ficha descriptiva núcleo histórica Albaida (PGOUA) Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 05/04/2019 1,400.00€
Redacción Pla Especial de Protección BIC- Palau dels Milà i Aragó Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 05/04/2019 11,400.00€
Asesoramiento contable y económico a la Intervención General Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 04/04/2019 6,000.00€
Prevención de Riesgos Laborales (Especialidades Técnicas y Vigilancia de la Salud) Alcaldía Del Ayuntamiento De Albaida España - Valencia/València 04/04/2019 4,345.00€
26 Resultados