Adjudicaciones de concursos en Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) de Servicios

Ámbito: España - Cataluña Organismo: Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Servei de transport de persones per al trasllat de personal de l'Hospital Clínic de Barcelona relacionat amb l'activitat pròpia de l'Hospital Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 01/03/2019 135,681.84€
Serveis de telecomunicacions de l'HCB i entitats vinculades (FCRB, IDIBAPS, CAPSBE, ISGLOBAL i BARNACLINIC), del Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 01/04/2019 17/05/2019 1,524,696.00€
Servei de desenvolupament de la interfície d'usuari IPA amb tecnologia SAP-UI5 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 09/05/2018 362,624.78€
Serveis professionals per implementar fase "pilot" del projecte de migració a Office 365. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 03/07/2018 65,471.25€
L'objecte de l'Acord Marc és la selecció de l'empresa que podrà efectuar el corresponent servei de formació en l'àmbit de l'ecologia emocional a l'HCB, d'acord amb les característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 06/08/2018 208,964.00€
Servei de subscripció del programari de gestió documental Alfresco Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 17/05/2018 22,000.00€
Servei manteniment de llicències d'ús de software del sistema de SAP. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 18/05/2018 500,797.53€
Servei de transport de medicació dels pacients adherits al circuit de telefarmàcia de la Unitat de farmàcia amubulatòria de l'HCB. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 25/06/2018 24/07/2018 7,400.00€
Servei manteniment del Sistema d'Informació clínica de pacient crític Interllispace Critical Care Anesthesia (ICCA). Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 05/06/2018 24,000.00€
Servei de suport projecte ONTO CRF Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 14/05/2018 10,000.00€
10 Resultados