Adjudicaciones de concursos en Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Ámbito: España - Cataluña Organismo: Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Subministrament de reactius per Immunoteràpia amb Limfòcits T. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 20/04/2018 228,000.00€
L'objecte del contracte és la selecció de l'empresa que podrà efectuar el corresponent subministrament, posada en servei, i el servei de manteniment post-garantia d'un campímetre en el Servei d'Oftalmologia de l'HCB, segons les característiques tècniques i les condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 24/10/2019 26,196.00€
Contractes específic pel subministrament elèctric amb tarifa 3.0A i 2.0A per a diferents centres sanitaris, dins el marc del sistema dinàmic d'adquisició per a la contractació del subministrament elèctric i de gas natural (exp.18-0032). Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 11/11/2019 1,237,008.90€
Servei de transport de persones per al trasllat de personal de l'Hospital Clínic de Barcelona relacionat amb l'activitat pròpia de l'Hospital Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 01/03/2019 135,681.84€
Subministrament de Medicaments Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 24/12/2018 14,829,886.00€
L'objecte de l'Acord Marc és la selecció de l'empresa que podrà efectuar els corresponents Subministraments de pròtesis implantables per a glaucoma pel servei d'Oftalmologia de l'HCB, d'acord amb les característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 24/12/2018 249,971.58€
Serveis de telecomunicacions de l'HCB i entitats vinculades (FCRB, IDIBAPS, CAPSBE, ISGLOBAL i BARNACLINIC), del Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 01/04/2019 17/05/2019 1,524,696.00€
Subministrament material d'esterilització. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 03/07/2018 364,890.12€
Subministrament de dispositius implantables d'assistència ventricular de llarga durada. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 26/04/2018 85,000.00€
Subministrament de material d'artroscòpia. Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Cataluña 30/05/2018 394,192.75€
34 Resultados