Adjudicaciones de concursos en Ajuntament de Viladecans

Ámbito: España - Barcelona Organismo: Ajuntament de Viladecans

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres de manteniment i millora de l'espai públic de la ciutat de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral: Lot 1. Reparació, millora o substitució dels paviments i elements auxiliars al casc urbà. Lot 2. Adequació del ferm al casc urbà. Lot 3. Reparació, millora o substitució dels elements superficials del clavegueram al casc urbà. Lot 4. Reparació, millora o substitució dels elements de fusta a l'espai públic. Lot 5. Reparació, millora o substitució dels elements metàl.lics a l'espai públic. Lot 6. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 15/11/2019 735,537.20€
Subministrament i instal.lació d'una pantalla LED informativa pel Mercat Municipal de Plaça Europa de Viladecans. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 20/12/2019 33,584.25€
Serveis de neteja dels locals, dependències públiques i edificis municipals de l'Ajuntament de Viladecans relacionats en el plec de prescripcions tècniques, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 07/10/2019 18/12/2019 3,746,622.20€
Prestació dels serveis consistents en el reforç de monitoratge per a la realització de les activitats dels casals d'estiu inclusius per a infants amb necessitats educatives especials de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 16/03/2020 100,000.00€
Serveis de gestió, organització general i subministrament del sopar de la gent gran de Viladecans per als anys 2020 i 2021, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral i la subcontractació amb centres especials de treball, empresa d'inserció, o bé entitat o empresa mercantil Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 09/03/2020 29,000.00€
Servei d'accés a una plataforma online per a la gestió de la matriculació de l'alumnat, i l'ús de llicències de continguts e-learning per a la impartició de cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació dins del servei Aula Oberta del centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l'Ajuntament de Viladecans. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 06/03/2020 13/05/2020 7,500.00€
Subministrament de 2.000 unitats de bates quirúrgiques sanitàries, amb un termini d'execució del contracte no superior a l' estrictament necessari per donar resposta a la situació d'emergència, i en tot cas abans d'un mes des de la data d'adjudicació del contracte, per fer front a l'actual situació. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 05/05/2020 13,660.00€
Contracte administratiu servei de taxi per als desplaçaments del personal sanitari dels Equips d'Atenció Primària (EAP) de Viladecans per a l'atenció sanitària domiciliària dels usuaris amb una vigència des de l'inici de l'execució del contracte a partir del dia 24/03/2020 i fins la finalització de l'estat d'alarma i la situació d'emergència sanitària, per fer front a l'actual situació de crisi sanitària produïda com a conseqüència del coronavirus COVID-19. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 05/05/2020 7,272.73€
Contracte administratiu de serveis de bugaderia que compren la recollida, desinfecció amb ozó (tractament ecològic per eliminar qualsevol possible virus o bactèria), rentat convencional a alta temperatura i desinfecció amb oxigen actiu, secat, doblat i entrega de les tovalloles i altres serveis de bugaderia i neteja d'articles tèxtils del personal sanitari de l'Hospital de Viladecans, amb una vigència des de l'inici de l'execució del contracte a partir del dia 02/04/2020 i fins la finalització de l'estat d'alarma i la situació d'emergència sanitària, per fer front a l'actual situació de crisi Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 05/05/2020 2,892.56€
Contracte administratiu de servei de reforç de neteja del Centre Social i Sanitari Frederica Montseny, amb una vigència des de l'inici de l'execució del contracte a partir del dia 25/03/2020 i fins la finalització de l'estat d'alarma i la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-COV-2. Ajuntament De Viladecans España - Barcelona 30/04/2020 29,057.49€
202 Resultados