Adjudicaciones de concursos en Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de Servicios

Ámbito: España - Barcelona Organismo: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Serveis d'interpretació d'enllaç, simultània i consecutiva per tal de poder executar les activitats de cooperació al desenvolupament que li són pròpies amb els actors i agents, nacionals o internacionals amb els quals interrelaciona Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 04/03/2020 24/03/2020 66,450.00€
Serveis d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; així com la realització de l'auditoria de compliment de normativa d'aplicació Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 28/01/2020 19,503.00€
Serveis de recollida, trasllat, custòdia, tractament, consulta, restitució i destrucció de documentació generada per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 26/11/2019 94,389.15€
Servei de traducció i correcció de documents de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 31/10/2019 15/11/2019 140,000.00€
Serveis de comunicació, difusió i impressió dels materials comunicatius de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 02/08/2019 135,000.00€
Serveis de gestió, administració, articulació, execució i valoració de les sessions del cicle "Cinema, Memòria, Pau i Drets Humans" de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 18/11/2019 16,975.00€
Servei de càtering per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 02/12/2019 16,000.00€
Servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats relacionades amb les disciplines de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, la prestació íntegra de la disciplina de Medicina del Treball, i el servei de reconeixements mèdics Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 21/10/2019 09/11/2019 6,574.82€
Serveis de recollida, trasllat, custòdia, tractament, consulta, restitució i destrucció de documentació administrativa generada per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 24/10/2019 11/11/2019 76,900.82€
Contractació per part de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, com a prenedora, de les pòlisses d'assegurances necessàries per cobrir els riscos inherents a l'activitat de l'ACCD. Agència Catalana De Cooperació Al Desenvolupament España - Barcelona 07/03/2019 53,104.00€
12 Resultados