Adjudicaciones de concursos

Ámbito: España - Barcelona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Es tracta de la pròrroga de l'adquisició pel sistema de rènting de 27 vehicles tipus turisme per a l'Agència Catalana de l'Aigua. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 17/10/2019 16/09/2019
Adquicició i manteniment d'un únic apñicatiu informàtic pr gestionar els marcatges de tots del treballadors de l'Ajuntament i organismes autònoms Ajuntament De Les Franqueses Del Vallès España - Barcelona 02/09/2019 12/09/2019
Es tracta de la pròrroga de l'adquisició pel sistema de rènting de 50 vehicles amb tracció integral sense reductora per a l'Agència Catalana de l'Aigua Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 17/10/2019 16/09/2019
Trituració i garbellat de l'esporga municipal Ajuntament D'esparreguera España - Barcelona 17/06/2019 02/07/2019
Obres d'execució del projecte bàsic i d'execució de restauració pictòrica i acondicionament interior de l'ermita de Santa Maria de Sales, al terme municipal de Viladecans. Diputació De Barcelona España - Barcelona 19/03/2019 09/04/2019
El present procediment te per finalitat el subministrament de reactius "Whole Transcriptome Amplification" per a la Unitat de Genòmica Funcional de L'IRB BARCELONA Fundació Institut De Recerca Biomèdica (irb Barcelona) España - Barcelona 27/09/2019
Contractació del subministrament de les membranes del tanc biològic número 1, a l'EDAR de Manresa. Aigües De Manresa, Sa España - Barcelona 17/09/2019
Contractació de serveis docents dividida en lots per impartir diversos cursos de formació ocupacional en el marc del programa de Formació d'ofertes en àrees prioritàries (FOAP) del curs 2019-2020, que s'executen en diversos equipaments de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que s'inicien a partir del dia 21 d'octubre de 2019. Els lots són els que s'indiquen a continuació: - Lot 1: Docència del curs de formació ocupacional d'Operacions auxiliars de Serveis Administratius i Generals. - Lot 2: Docència del curs de formació ocupacional anglès A1 - Lot 3: Docència del curs de formació ocupa Ajuntament De Sant Joan De Vilatorrada España - Barcelona 20/08/2019
L'objecte d'aquest contracte el constitueix la prestació del servei del manteniment correctiu i revisió trimestral (4 visites), de les plantes refredadores carrier de l'edifici municipal viver Ajuntament De Badalona España - Barcelona 10/07/2019 25/07/2019
Servei de reconeixements mèdics d'aptitud física per a la pràctica esportiva adraçats als esportites de totes les edats i nivells per garantir una pràctica de l'esport i de l'activitat física Patronat Municipal D'esports De Les Franqueses Del Vallès España - Barcelona 26/08/2019
+5000 Resultados